Zwroty i reklamacje

zwroty

Produkty zakupione w sklepie Blue Crystal można zwrócić w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

W tym celu, należy odesłać towar bez widocznych śladów użytkowania z zachowaniem plomby umieszczonej na produkcie pod wskazany poniżej adres.

Blue Crystal Agata Radwańska – Kisielewska

Ul. Bohaterów Westerplatte 24

65-001 Zielona Góra

W celu dokonania zwrotu należy pobrać i wypełnić formularz zwrotu, dołączając go wraz z dowodem zakupu do odsyłanej paczki.

W momencie pozytywnego zakończenia procedury, zwrot środków realizowany jest w terminie do 14 dni na rachunek podany przez Klienta.

Reklamacje

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

W celu dokonania reklamacji należy pobrać i wypełnić formularz reklamacji, dołączając go wraz z dowodem zakupu do odsyłanej paczki.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

 

X